Maatschappelijk verantwoord

Bij ontwikkeling hoort onderzoek naar bijvoorbeeld ziekteresistentie of duurzaamheid.
Inova Fruit blijft investeren in onderzoek van nu, voor de toekomst.

Innovatie & Ontwikkeling

Inova Fruit investeert een substantieel deel van haar budget in onderzoek en ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de exclusieve, langjarige samenwerking met Plant Research International in Wageningen. We werken samen aan een generatie nieuwe, duurzame appelrassen die ziekteresistent zijn en superieur op het gebied van smaak, duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast onderhouden we contacten met buitenlandse onderzoek- en kennisinstellingen en volgen we over de hele wereld interessante veredelingsprogramma’s.

Duurzaamheid

Inova Fruit beschouwt duurzaam ondernemen als een begrip van duurzame ontwikkeling, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu, maar ook met toekomstige generaties. De aandacht voor duurzaamheid, good governance, transparantie en het afleggen van verantwoordelijkheid neemt de laatste jaren sterk toe. Onze (internationale) relaties, maar ook aandeelhouders en werknemers, hechten belang aan de houding en de activiteiten van Inova Fruit. Ze stellen vragen en soms zelfs eisen.

 

Ideale productiegebieden, efficiënt gebruik/ optimale benutting, plantgezondheid en plant efficiëntie zijn voor ons belangrijke items. Daarnaast zien we dat de CO2- en O2-discussie om veranderende transportstromen vraagt, waarbij regionale teelt steeds belangrijker wordt.