Fruitteler van een Clubras

Een clubras is een nieuw, gepatenteerd ras, dat wordt geteeld volgens een clubsysteem. Slechts een beperkt aantal producenten teelt deze clubrassen. Clubrassen vergen een andere teeltaanpak dan traditionele rassen.

Fruitteler of producent voor Inova Fruit word je niet zomaar.

Daar gaat een zorgvuldige selectie aan vooraf. Fruittelers moeten voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van milieu en voedselveiligheid. Ze krijgen ondersteuning van Inova Fruit bij de teelt, zodat ze appelrassen van hoge kwaliteit produceren. Voldoen appels niet aan het strenge oordeel van de keurmeester? Dan worden ze verwerkt tot appelmoes, fruitsalade, appelsap of -wijn. Zo vindt iedere appel of peer zijn weg naar de markt.